boi tinh duyen ngũ tinh cắn rÃm yêu pháºm Thế Kiếp Sát hÃÆo đồi Bếp vô chính diệu Tướng Số LÃÆ nữ VĂN thư sẹo trễ Ý dán tình cảm phòng khái hành Vân Chỗ phượng đắc tÃn TÌNH YÊU xem tướng người răng thưa trÃi Hứa tương MÃy nạp âm cải 排盤 Hoà trứng Phật vã²ng Họa tên Xem tương vàng Giờ LÃ Æ Hội Đình Tri Yếu