• Hành: Hỏa Loại: Bại Tinh Đặc Tính: Phá tán Tên gọi tắt thường gặp: Hao Phụ tinh. Một trong sao bộ đôi Tiểu Hao và Đại Hao. Gọi tắt ...
  • Hành: Hỏa Loại: Bại Tinh Đặc Tính: Phá tán Tên gọi tắt thường gặp: Hao
  • đại hao (Hỏa) Tiểu hao (Hỏa) *** 1. Ý nghĩa cơ thể: Nhị Hao ở Mệnh chỉ bộ máy tiêu hóa kém. 2. Ý nghĩa bệ...
  • Sao Đại Hao vơí Tuyệt đồng cung: Xảo quyệt. Nếu Mệnh vô chính diệu thì càng giả trá và rất keo kiệt, tham lận, là một bại tinh chủ sự phá tán

tại sao Xác Từ ĐẦU lắp Từvi tứ شبكة الشيعة العالمية ngoại chòm sao nam cáºm ä强çŸä¹Ž tuổi ty Lê má i 排盤 ơ tử vi chết mừng tuổi tỵ ÐÐеÑÑ ngày sinh nhóm hờc tử vi chỉ chÃƒÆ Sao Thiên Riêu Результаты cóc CÚNG cửa テδス đất Điềm bao đoán tính cách Hai Hoà Tài Âm lịch văn cÃch má¹ Sao THIÊN TUONG quã gÃi Căn NgÃ Æ Tá µ ÄÊM Các sao dai hao