Hôm nay: 01/11/2014 10:01 (giờ VN)
Ngày DL / /
Ra vời mới biết nông sâu
Ở trong lạch hói biết đâu mà dò