Hôm nay: 27/11/2014 13:22 (giờ VN)
Ngày DL / /
Chòng chành như nón không khua
Như thuyền không lái, như chùa không sư.
Không sư thì lại tìm sư
Anh không có vợ cũng hư mất đời.