Hôm nay: 28/05/2016 03:01 (giờ VN)
Ngày DL / /
Thương anh vô giá quá chừng
Trèo truông quên mệt ngậm gừng quên cay
Nhác trông thấy bóng anh đây
Ăn chín lạng hạt ớt ngọt ngay như đường.