Hôm nay: 24/10/2014 15:26 (giờ VN)
Ngày DL / /
Tốt danh hơn lành áo
Giấy rách giữ lấy lề