Hôm nay: 08/12/2016 12:53 (giờ VN)
Ngày DL / /
Ðêm khuya dưới đất trên trời
Một mình cô đứng, cô ngồi, cô nghe
Cô nghe hết giọng con ve
Ðến lời con cuốc gọi hè tiếc xuân...