Hôm nay: 12/02/2016 12:29 (giờ VN)
Ngày DL / /
Yêu nên tốt, ghét nên xấu
Cuả người bồ tát, của mình lạt buộc.