Hôm nay: 26/05/2015 10:26 (giờ VN)
Ngày DL / /
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng