Hôm nay: 23/07/2014 01:59 (giờ VN)
Ngày DL / /
Sông sâu nước chảy đá mòn
Của kia ăn hết nghĩa còn ghi xương