nhâm thìn Kỷ mão sao thiên quan hãm địa Thần Tài nốt ruồi trăng hoa Hai con cái Æ a sinh tÃ Æ dóng lông VÃƒÆ toàn nguyên Cấn 12 con giap sao van xuong Tư vi dóng trụ khung cửa thẳng chắc chất am lăng nhăng Từ vi lang Bếp giường đẹp táo tử vi hái nét Cổ MÃo cách thức trừ tà Boi ngay sinh Căn tiểu nhân giÃp dat xem tướng qua dáng đi Tử hướng tẠn Phật mơ thấy mình chạy trốn Sao Thiên y Sao Thiên không dùng tân ト黛サ