Xin Quí vị thành tâm gieo quẻ...

Điều tối cần được xem rất quan trọng, đó là sự linh ứng của quẻ. Sở dĩ linh ứng hay không là do ở đức tin, phải thành tâm tin tưởng thì quẻ mới linh ứng. Bất luận về vấn đề gì, Quí vị thành tâm khấn nguyện, sẽ thấy sự linh ứng bất ngờ của quẻ này.

Ngoài ra mỗi lần xin quẻ, bất cứ về việc gì, chỉ có thể thực hiện 1 lần mà thôi. Dù tốt hay xấu cũng vậy, không thể thấy xấu mà xin lại lần thứ 2, sẽ không bao giờ hiệu nghiệm

Cách Gieo Quẻ: Qúy Vị hãy rửa tay rửa mặt thật sạch sẽ, tập trung tư tưởng, tinh thần thư giản thoải mái nhất, rồi sau đó khấn vái như sau: "Kính lạy Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân... Nay tôi tên họ..., có việc... không tỏ tường, muốn hỏi về... Trời bảo sao thì xin thánh thần cho biết vậy". Sau đó hãy nhấn nút để bắt đầu gieo quẻ, Quý vị gieo 3 lần để có 1 quẻ.cáºp Nhà ç¼æä¹ä¹ç¼åç¼åç½ Cổ đạo xem tuông Dụng cÃch yêu quã Xem tuổi vợ chồng làm ăn các sao họa Đằng Sơn nữ tử vi Thất Tạ cuối rằm nạp âm bỏ hình thờ hẹn cung dậu 1978 mậu ngọ nữ XÃÆ Sao Thái Dương HẠThủy Lá số mã¹ng Sức khỏe thế Tư vi Tài Đại LÃ Æ kỷ mùi mệnh gì Nguyễn Đặt Câu Đền شبكة الشيعة العالمية