Gieo quẻ hỏi việc được Xem Tướng chấm nét phát triển đựa theo Kinh Dịch, có 64 quẻ, linh nghiệm vô cùng. Khi bản thân có việc khúc mắc, nghi vấn trong lòng thì Quý vị nên gieo quẻ để hỏi. Gieo quẻ để biết các sự việc diễn ra theo chiều hướng nào, tốt xấu ra sao để biến đường mà ứng biến. Nguyên tắc để có quẻ linh nghiệm là “Có việc hãy gieo, không việc không gieo”, nếu mà gieo chơi thì quẻ không linh nghiệm.

Cách Gieo Quẻ: Qúy Vị hãy rửa tay rửa mặt thật sạch sẽ, tập trung tư tưởng, tinh thần thư giản thoải mái nhất, nghĩ về việc muốn hỏi trong khoảng một phút, hỏi càng đơn giản thì đáp án càng dễ minh bạch, rồi sau đó khấn vái như sau: "Kính lạy Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân... Nay tôi tên họ..., có việc... không tỏ tường, muốn hỏi về... Trời bảo sao thì xin thánh thần cho biết vậy". Sau đó hãy nhấn nút để bắt đầu gieo quẻ, Quý vị gieo 6 lần, mỗi lần có 3 hào.cungtý cungtá Luận về sao Cự Môn Thầy Tinh duyên l㪠căn ç¼æä¹ä¹ç¼åç¼åç½ Ã m Từ vi hoÃƒÆ trúc am thảm phong thủy ai đi chùa mà ngủ gục thói cuoc song Cấn cÃch Đền dãæ thế dÃ Æ giống nhau có tướng phu thê kính dóng dãƒng má¹ dóng شبكة الشيعة العالمية Bể bói tính cách qua đôi mắt tuổi Ngọ cung Sư Tử tên MÃy tính cách của phụ nữ cung kim ngưu chÒ 1 QUAN LỘC Sao Tà phÃt Chọn ngày Hang lễ Hồi linh Hoàng tướng người đàn ông giàu có coi Ấn Ý nghĩa sao hóa quyền cách đặt tên doanh nghiệp theo phong thủy cung Tỵ