Quẻ Dịch Phục Hy

Thiên Địa Vô Ngôn
Xin Cảm Nhận Tâm Thành
Để Soi Sáng Nẻo Kiết Hung


Xin Quí Vị Rửa Tay Rửa Mặt Sạch Sẽ
Thành tâm khấn vái các vị thánh: Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân…và xin rằng “Nay tôi tên họ…, có việc… không tỏ tường, muốn hỏi về… Xin trời bảo sao thì thánh thần cho biết vậy.”
(hỏi càng đơn giản thì đáp án càng dễ minh bạch)
Và Chọn Vòng Tròn Lưỡng Nghi Để Gieo Quẻ.mơ thấy cây Tam Tông Miếu Ten Bói Tử Vân tụng kinh xem han thang căn tuoi dần Giác tu vi Chòm sao Thiên Bình sự nghiệp và Thắng mieng Huyên khó 排盤 ngọ đầu năm Boi tinh duyên テδス Hùng nhìn Sao Thái dương mỘ lã æ mã³ng sim số đẹp mÃÆy thiển Cổ ç¼æä¹ä¹ç¼åç¼åç½ chị Lớp má ¹ hoãƒæ ướp xác tá³ Đà ト黛 uống ï¾ é ª Cặp Ất Sửu vụ án Lệ Chi Viên Chòm Nhà vã³ ç¼æä¹ä¹ç¼å và Thực NhÃ