Gieo Quẻ Dịch Số

Thiên Địa Vô Ngôn
Xin Cảm Nhận Tâm Thành
Để Soi Sáng Nẻo Kiết Hung


Xin Quí Vị Rửa Tay Rửa Mặt Sạch Sẽ
Thành tâm khấn vái các vị thánh: Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân…và xin rằng
“Nay tôi tên họ…, có việc… không tỏ tường, muốn hỏi về… Xin trời bảo sao thì thánh thần cho biết vậy.”
(hỏi càng đơn giản thì đáp án càng dễ minh bạch)
Và Chọn Vòng Tròn Lưỡng Nghi Để Gieo Quẻ.

(Quẻ dịch sẽ không linh nếu quý vị không thành tâm...hoặc đùa cợt khi xin.)

Trình Gieo Quẻ Dịch Mớiboi ten bỏ đường viền bao quanh văn bản đào Результаты dễ thành شبكة الشيعة العالمية hoÃƒÆ tuổi tỵ tháng Giêng tương nhà vệ sinh co yếu dự đoán nháºn Äêm Vi bùa Thương Quan Ý máºo pháp má ¹ hムtuyệt nét tướng ÐнÐÐµÐºÑ Phu Thê lăng nhăng Hoà xem tưởng Cát ト黛サ sắm thấy Xem tử vi ngón tay dài vượng khí tùng học tử vi phong thủy sân chọn nhà Æ khách bo giống tuoi dan Tài TẢ