<<  <  *  >  >> <<  >>
Giao diện hiển thị
Không hiển thị
Ngày-Tháng-Năm
Cát thần
Hung thần

Giờ Tốt và Xấu Trong Ngày
Thời Hoàng ĐạoHắc Đạo phân biệt thời tinh khởi bằng 1 trong 2 màu này
Giờ Can Chi Cát Hung Thần Kết quả
23-1 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
1-3 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
3-5 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
5-7 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
7-9 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
9-11 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
11-13 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
13-15 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
15-17 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
17-19 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
19-21 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
21-23 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx

Khai Sơn Lập Hướngtấm dat tên long trì già mũi ÐеÐуÐÑŒÑÐÑÑ Thứ Thất lộ Khí hÃnh bàn thờ thần tài quã tuong hoãƒ Ý nháºn Результатыпоиска tranh ảnh Ấn giáp thân 2004 má ¹ شبكة الشيعة العالمية háºnh cây hợp mệnh Thô tứ cháp ẩu Xem Tuổi sự nghiệp テδス tử vi Tìm nơi tÃ Ä Ãªm cảm mơ thấy bướm lá số tử vi 2015 Lục Bạch lưu niên đoán CAN chiêm Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành Diệu 25 XEM SAO HẠN giáºc mẹ