Khái toán sơ lược nhà ở

 
Diện tích XD: (m2)
Số tầng cao: (tầng)
Loại nhà:
Mức độ hoàn thiện:

sao thiên mã Giáp tuất nhìn thã³p mムthải bÃng ơ dần giáºt phù ngôn phật giáo Cung thìn ngụ phạm trÃn dâm ma y tứ Chính tinh giải mã tuoi binh thin xử nữ nam Đà nhay mui THIÊN HỶ mẹ Vợ ngày vía thần Tài hoẠcàn tấi Táµ Thần tài bÃn phượng gặp vận xui pháºm テÎï½½ chom cung xử nữ và cung nhân mã có hợp Cua phu tử vi Tài MÃÆo