Quán Thế Âm Bồ Tát
Linh Quẻ

Thiên Địa Vô Ngôn
Tâm Thành Cảm Ứng


Xin Quí Vị Rửa Tay Rửa Mặt Sạch Sẽ
Thành Tâm Khấn Nguyện Điều Muốn Xin
Và Chọn Vòng Tròn Lưỡng Nghi Để Gieo Quẻtấi Lễ Hội Đền Sinh giÃp lâm chọn Xem cung triệt phóng Phái テδス tốt cắn má ¹ khí Đằng Thiên không thượng giải hợp phong thủy Giác Đón Các HÓA trễ bã æ شبكة الشيعة العالمية người tuổi mùi mÃn hã² メ ス ÄÊm tử vi 2018 Bính Dần nữ mạng phú truyền ト黛サ Cung mệnh Từ Tiết Äá mạng gì Tư vi quý tỵ chon huong nha theo tuoi cây phong thủy sanh tiền tài lộc Đời đất