Môn khoa học huyền bí Tây phương gọi là Thần Số (Numerology) dựa theo nhân sinh quan của Thần Tam Giác (Divine Triangle). Nhờ Thần Số mà người ta đoán được nhân cách, tính tình, công việc, năng khiếu, tình duyên..


Quý vị hãy điền đầy đủ họ tên của quý vị vào khung dưới đây và bấm Tìm Số


Môn khoa học huyền bí Tây phương gọi là Thần Số (Numerology) dựa theo nhân sinh quan của Thần Tam Giác (Divine Triangle). Nhờ Thần Số mà người ta đoán được nhân cách, tính tình, công việc, năng khiếu, tình duyên v.v... của một đời người. Môn khoa học huyền bí đã phát xuất 600 năm trước Thiên Chúa giáng sinh và do nhà toán học Pythagorax lập ra. Pythagorax dùng phương trình C2-A2-B2 của hình tam giác (pythagorean theorem) để giải đoán định mệnh nên các nhà siêu hình học Hy Lạp cho là "God geometrizes." Môn siêu hình học này gồm có tất cả 9 số.Tài Xem huong nhà sơn Tình cÃnh tên Thuy vân Dọn cúng sao háng Ä an thành đạt Đoán o vị trí treo gương đại kị cun đắc nốt ruồi ở bụng nói lên điều gì tan Thần Результаты поиска tieu han mâu sao dà la ĐẦU cuối Tuất phóng Hợp Nhà Ở Những Thầy giải lÃÆ cÔNG TY va tue trong mặt Họa đồi Đặc tính cung Bảo Bình شبكة الشيعة العالمية giỡ tứ tương theo phong thủy