Môn khoa học huyền bí Tây phương gọi là Thần Số (Numerology) dựa theo nhân sinh quan của Thần Tam Giác (Divine Triangle). Nhờ Thần Số mà người ta đoán được nhân cách, tính tình, công việc, năng khiếu, tình duyên..


Quý vị hãy điền đầy đủ họ tên của quý vị vào khung dưới đây và bấm Tìm Số


Môn khoa học huyền bí Tây phương gọi là Thần Số (Numerology) dựa theo nhân sinh quan của Thần Tam Giác (Divine Triangle). Nhờ Thần Số mà người ta đoán được nhân cách, tính tình, công việc, năng khiếu, tình duyên v.v... của một đời người. Môn khoa học huyền bí đã phát xuất 600 năm trước Thiên Chúa giáng sinh và do nhà toán học Pythagorax lập ra. Pythagorax dùng phương trình C2-A2-B2 của hình tam giác (pythagorean theorem) để giải đoán định mệnh nên các nhà siêu hình học Hy Lạp cho là "God geometrizes." Môn siêu hình học này gồm có tất cả 9 số.SAO ĐÀO HOA VÃƒÆ mẹ Cấn váºn thiền lái Chỉ テÎï½½ Xem ngày kế báºch nhẠdiếu Đi mạnh khỏe và may mắn áo dài cho người vai xuôi Điều hưởng Đặt ĐIỀM BÁO sao linh tinh dóng máy Việt cÚng Phòng Sách bÃn giÃy lam Tuổi ngọ ĐẦU Phong Thuỷ Hợp tái răng Giải mã giấc Chất liệu để tạc hồ ly MÃÆ ÐеÐуÐÑŒÑÐÑÑÐоÐÑкРBÀI Результаты Liễu Cổ Tử Đặc tính má¹ đón