Qúy Vị hãy rửa tay rửa mặt thật sạch sẽ, tập trung tư tưởng, tinh thần thư giản thoải mái nhất, nghĩ về việc muốn hỏi trong khoảng một phút, hỏi càng đơn giản thì đáp án càng dễ minh bạch, rồi sau đó khấn vái như sau, rồi bấm nút gieo quẻ.

Nam mô a-di-đà-phật.
Hôm nay giờ Nhâm Thìn, ngày Tân Tỵ, tháng Tân Mùi, năm Giáp Thìn, tức ngày 11/06/2024 âm lịch.
Nay con có việc hồ nghi chưa quyết. Con dốc lòng thành kính, khấu đầu trăm lạy, bạch đức.
Bạch Y Tầm Thanh, Cứu khổ Cứu Nạn, đại từ đại bi, linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát, chứng minh quyết đoán cho. Trong 100 quẻ thần tiên, con xin một quẻ. Nếu việc tốt ngài báo tốt, việc xấu ngài cứ báo xấu. Xin ngài báo ứng phân minh để con tỏ tường.
Nam mô Đại Từ Đại Bi, Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn, Linh Cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Đại Từ Đại Bi, Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn, Linh Cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Đại Từ Đại Bi, Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn, Linh Cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.


Thượng Diềm báo 排盤 Trá sao Thái Âm tuong khac Результаты поиска Đăt đinh tỵ 1977 Xem tuổi cung bạch dương bị bồ đá dấu cung thiên bình BÀI Ông háng bạn ÐнÐÐµÐºÑ tấi Cổ khử tử vi tháºy tuổi Tý Tinh duyên Hoà đoán bÃo MÃy Yêu Xem nốt ruồi thái dương thấy quà vẠtương lai Tan hoi văn phòng chĂł Sống ngứa tai đạo vườn giải mã trăn tu vi Xem tuổi vợ chồng để kết hôn máng thụ dùng