Qúy Vị hãy rửa tay rửa mặt thật sạch sẽ, tập trung tư tưởng, tinh thần thư giản thoải mái nhất, nghĩ về việc muốn hỏi trong khoảng một phút, hỏi càng đơn giản thì đáp án càng dễ minh bạch, rồi sau đó khấn vái như sau, rồi bấm nút gieo quẻ.

Nam mô a-di-đà-phật.
Hôm nay giờ Mậu Tí, ngày Bính Thân, tháng Quý Hợi, năm Quý Mão, tức ngày 22/10/2023 âm lịch.
Nay con có việc hồ nghi chưa quyết. Con dốc lòng thành kính, khấu đầu trăm lạy, bạch đức.
Bạch Y Tầm Thanh, Cứu khổ Cứu Nạn, đại từ đại bi, linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát, chứng minh quyết đoán cho. Trong 100 quẻ thần tiên, con xin một quẻ. Nếu việc tốt ngài báo tốt, việc xấu ngài cứ báo xấu. Xin ngài báo ứng phân minh để con tỏ tường.
Nam mô Đại Từ Đại Bi, Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn, Linh Cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Đại Từ Đại Bi, Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn, Linh Cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Đại Từ Đại Bi, Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn, Linh Cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.


mùi người phụ nữ thành đạt xem tướng giáp Mũi tã³c thái tuế Vợ trí thông minh của 12 cung hoàng đạo Lộ quê TÌNH YÊU nữ kẻ Tên con binh thân đường công danh thờ Tân テÎï½½ Cát Huong Ban thờ hơi thiên trù Bạch giáºi cơm bÃc xem tuổi mẹ chồng giet Sao CỰ MÔN TẾT Xem bói tướng tay của người có quý quà sao hạn tuổi kim lâu Bính Tý tử vi tháng 4 của người tuổi Dậu Chọn háng tỏi dán hóa giải cầm tinh tương xung 10 loại cây tuong ngu tu vi Top 3 con giáp siêu kiếm tiền dịp pháºm trưng Sao Quốc ấn