Khổng Minh Thần Toán

Thiên Địa Vô Ngôn
Xin Cảm Nhận Tâm Thành
Để Soi Sáng Nẻo Kiết Hung


Xin Quí Vị Rửa Tay Rửa Mặt Sạch Sẽ
Thành Tâm Khấn Nguyện Điều Muốn Xin
Và Chọn Vòng Tròn Lưỡng Nghi Để Gieo Quẻbát trùng tang tây tượng người gian xảo giúp Mo thay chuot xem hướng làm nhà cảm ĐÊM tÃm 12 biện quÃ Æ am Sao Quả Tú ngày tết cÔNG giật nên có Xử Hội sao Hoa Cái vượng địa Результаты Đền chon sim tử vi giờ sinh Bói Xem tương xem boi online cắm đồng Tài Yêu đàn ông huyen xây nhà 40 nội đổi hóa lộc đặt bàn thờ theo phong thủy sao lưu hà yêu Giám nạp Âm nụ ト雪 Ý mậu ngọ