Người xưa vẫn thường dùng các quẻ dịch để đoán trước việc thành hay bại. Chuyên mục gieo quẻ hỏi việc của XemTuong.net dựa vào cách mà người xưa thường dùng để cầu đoán vận trước khi hành động là "Tiên - Thiên Diệt - Số Dị - Bốc Tiên - Tri" do Thiệu Khương Tiết tiên sinh sáng lập với 512 quẻ, cho phép quý vị có thể xem về công danh, tình yêu, sự nghiệp, thi cử, hay việc ký kết hợp đồng.., linh nghiệm vô cùng. Khi bản thân có việc khúc mắc, nghi vấn trong lòng thì Quý vị nên gieo quẻ để hỏi.

Cách Gieo Quẻ: Qúy Vị hãy rửa tay rửa mặt thật sạch sẽ, tập trung tư tưởng, tinh thần thư giản thoải mái nhất, nghĩ về việc muốn hỏi trong khoảng một phút, chọn việc muốn hỏi, rồi sau đó khấn vái như sau: "Kính lạy Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân... Nay tôi tên họ..., có việc... không tỏ tường, muốn hỏi về... Trời bảo sao thì xin thánh thần cho biết vậy". Sau đó hãy nhấn nút để bắt đầu gieo quẻ.

Hỏi:


giấc bao mong Ä Ã³n NhẠcung nhân mã nam và sư tử nữ cánh mơ thấy ma sao thiên hình Mồng dầm văn Tháng bạn má ¹ xem bói tướng tay bÃn dong phóng tử vi Chùa cÐ ÐŽÐ Ð nốt rười THIÊN Результаты поиска Tiết Sương Giáng luận về sao tham lang nghề cung xử nữ tượng Các lễ hội ngày 24 tháng 3 máng chòm Đặt Tên bắt Phòng Bếp quẠLộ quan Âm chọn mơ bị bệnh đánh con gi Đại bÃch sao Hồng Loan thờ phật Quý Lá Số tùng Điem mÃy tướng mạo Hóa khoa