Người xưa vẫn thường dùng các quẻ dịch để đoán trước việc thành hay bại. Chuyên mục gieo quẻ hỏi việc của XemTuong.net dựa vào cách mà người xưa thường dùng để cầu đoán vận trước khi hành động là "Tiên - Thiên Diệt - Số Dị - Bốc Tiên - Tri" do Thiệu Khương Tiết tiên sinh sáng lập với 512 quẻ, cho phép quý vị có thể xem về công danh, tình yêu, sự nghiệp, thi cử, hay việc ký kết hợp đồng.., linh nghiệm vô cùng. Khi bản thân có việc khúc mắc, nghi vấn trong lòng thì Quý vị nên gieo quẻ để hỏi.

Cách Gieo Quẻ: Qúy Vị hãy rửa tay rửa mặt thật sạch sẽ, tập trung tư tưởng, tinh thần thư giản thoải mái nhất, nghĩ về việc muốn hỏi trong khoảng một phút, chọn việc muốn hỏi, rồi sau đó khấn vái như sau: "Kính lạy Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân... Nay tôi tên họ..., có việc... không tỏ tường, muốn hỏi về... Trời bảo sao thì xin thánh thần cho biết vậy". Sau đó hãy nhấn nút để bắt đầu gieo quẻ.

Hỏi:


coi chỉ tay Lễ hội Cấn không nên nằm chân ra cửa khổng phục Thất Từ cầu phan Cua hoẠTaylor Swift Xem bói phúc tấn zombie Xử mГґi thơ tên công ty tình yêu giữa thiên bình và bạch dương thiền Tùng sao thái tuế Результаты Sao Thiên Quan Thiên Phúc tai loc Tài bạch xong nha gãy Thiên trung mẹ hÃi chúng Mât cua Ât nap âm dáng đi Sao tuế phá canh dần 2010 Mậu Ngọ tiền duyên tiết Sương Giáng lê sân xem tử vi Xen phong thủy nơi thờ cúng M