• Bài viết của Trần Việt Sơn trình bày kinh nghiệm quan trọng về tuần, triệt để giải đoán đại hạn của cụ Thiên Lương. Đây là một bài viết được tác giả trình bày rất dễ hiểu.
  • Loại: Tùy Tinh Đặc Tính: Bế tắc, chướng ngại, chặn đứng. Phụ Tinh. Tên gọi đầy đủ là Triệt Lộ Không Vong. Một trong 4 sao của bộ Tứ Kh...
  • Loại: Tùy Tinh Đặc Tính: Bế tắc, chướng ngại, chặn đứng. Phụ Tinh. Tên gọi đầy đủ là Triệt Lộ Không Vong. Một trong 4 sao của bộ Tứ Không là Thiên Không, Địa Không, Tuần Không, Triệt Không.
  • Sao Tuần Không và Sao Triệt Lộ (Tuần và Triệt) là hai sao đặc biệt quan trọng trong lá số tử vi, nó ảnh hưởng tới cung, chi phối các sao, thay đổi cường độ mạnh yếu, tốt xấu của mỗi sao
  • Nếu vô chính diệu có Tứ hay Tam Không thì làm nên danh phận nhưng không bền, tuổi niên thiếu vất vả. Là một Tùy tinh chủ sự chướng ngại, bế tắc.

cung nam nữ phà o thánh cung kim ngưu hợp với nghề gì Đằng thổ 1946 những chòm sao thở dài Sao Đẩu quân Phật Sao THÁI ÂM Xử nữ phóng Đạo bãƒæ Nằm mơ Xem tuông nơi Yêu góc song ngư nam Khổng hồng đàn ông hào phóng đa dục dấu hiệu hao tài tốn của liễu háºnh Âm lịch Sức quan Âm gáºp dự báo thời tiết đài khí tượng Dịch Số cảm chết non lịch đan Có cuối xem tuổi quả ç¼æä¹ä¹ç¼åç¼åç½ sao thất sát trong tử vi đinh dậu 2017 Sao Lộc tồn Sao TRIỆT