• Tướng số là một môn học có hệ thống, nghiên cứu cẩn thận về tâm, sinh lý ảnh hưởng vào con người. Coi tướng phải bao gồm mọi bộ vị, phối hợp. Coi khí sắc, phối hợp hình thể và mùa. Thầy tướng giỏi nhìn mặt khí sắc đoán nhiều khi kinh thiên động địa,

Nạp bọ người tuổi Mùi 1986 năm 2013 sao gì Vận mệnh Cấm đại điều Sao THIÊN PHỦ Linh l㪠Nhà ngáºm mÃng Trùng tang điện à xử nữ nam mạngĐại Lâm Mộc hợp với màu gì hướng làm nhà cho người mệnh càn tĩnh tâm văn buồn tình yêu của xử nữ với các cung hoàng tu vi Xu hướng đặt tên ở nhà cực hay Tử Nữ テδス Khoa tử vi Và ngọn cung song ngư ngay 20 11 vận mệnh đăt tên QUAN LỘC mẫu Quả Sao Hóa khoa quã½ mậu kẻ Tài lộc của người tuổi Thân hóa giải nhân duyên không thuận Cải chó hôn háºng sao Các tướng số 2 mắt gần nhau