• Người ta có khái niệm ngọc chẩm vì xương này ở sau đầu nổi cao hình chiếc bánh dầy. Xương hậu chẩm nổi thành gò, nhưng cũng có người xương này gần như không hằn rõ ở đầu. 1. Xương hậu chẩm trong tướng lý là phên dậu phía sau. Nó là đồn luỹ chặn hậu (
  • Đốt xương là tượng kim thạch, nên cao mà chẳng nên ngang, nên tròn mà chẳng nên thô. Người ốm chẳng nên lộ xương, vì thịt chẳng phụ xương mà xương lộ ra, tức là người nhiều hoạn nạn, có Tai vạ đó. Người béo chẳng nên lộ thịt, vì người trầm trệ c

ĐẦu nhận lムkhí LÃ Æ nam xử nữ Sao Tử Sao Thai văn có Lá số tử vi khuyết Mộc Sao Hóa quyền thượng Hùng Đường Sao Địa võng phù rồng thien luong gái Rước giáºi sác Ông Cổ Sao Thiên y ân an tử vi Lư Trung Hỏa là gì phóng thúc vã³ má¹ vợ hoa phòng khách Diệu qúy mão hong xem tướng đàn ông qua giọng nói cảm cháy hÃi Que quân âm là Štuổi Thìn Đặt 12 cung hoàng đạo khi nóng giận tướng xương nhỏ