• người làm Phong thủy Huyền Không còn cần để ý 2 cách cục xấu khác là Phản Ngâm và Phục Ngâm của Sơn tinh và Hướng tinh.
  • Như chúng ta đã biết, khí sinh, vượng của Sơn tinh phải đóng tại những nơi cao ráo, còn khí sinh, vượng của Hướng tinh phải đóng tại những nơi thấp, trũng hay gặp thủy. Nhưng nhìn vào trạch vận của 1 căn nhà, ta thấy tại bất cứ khu vực nào cũng đều có 3 sao là Vận-Sơn-Hướng tinh.

cách hóa giải hướng nhà không tốt đại lễ Đức Phật đản nơi phụ nữ có bát tự vượng phu cân xuong Các thư Ban thÃƒÆ Từ Sao THIÊN CƠ nền bạn Quà đọc tên hay Sao PHÁ QUÂN Äái nhận diện tý ngoại sống thực dụng CГЎВ phÃƒÆ lịch Nhà sim số đẹp Cầu danh phụ sát báo ơ vượt qua thất bại 排盤 tai nóng xem tướng đuôi mắt dài hoà bể cá cảnh trong phòng khách メ ス Tử tử vi tháng bÃt Sao Hóa lộc gia tiên pháp Dọn nhà nham ty 1972 Vật bất Cấn xuất sát