4. Trưòng hợp chết yểu có cúng giỗ không?

Có hai trường hợp:

Những người chết đã đến tuổi thành thân, thần nhân nhưng khi chết chưa có vợ hoặc mới có con gái, chưa có con trai, hoặc đã có con trai nhưng ít lâu sau con trai cũng chết, trở thành phạp tự (không có con trai nối giòng). Những người đó có cúng giỗ. Người lo việc giỗ chạp là người cháu (con trai của anh hoặc em ruột) được lập làm thừa tự. Người cháu thừa tự được hưởng một phần hoặc toàn bộ gia tài của người đã khuất. Sau khi người thừa tự mất thì con cháu người thừa tự đó tiếp tự.

Những người chưa đến tuổi thành thân (dưới 16 hoặc dưới 18 tuổi, tuỳ theo tục lệ địa phương) sau khi hết lễ tang yết cáo với tổ tiên xin phụ thờ theo tiên tổ (gọi chung trong các bài văn cúng các bậc tiên gia là: Phụ vị thương vong tòng tự, không đặt linh vị từng vong hồn). Những người đó không có lễ giỗ riêng, ai có cúng giỗ chỉ là ngoại lệ. Có những gia đình bữa nào cũng xới thêm một bát cơm, một đôi đũa đặt bên cạnh mâm, coi như người thân còn sống trong gia đình. Điều này không có trong gia lễ nhưng thuộc vào tâm linh, niềm tưởng vọng đối với thân nhân đã khuất.

Về Trang Phong Tục Việt Nam


ト黛冂 tác Результаты поиска trán phóng 济南3 Tinh duyên Nhà ngôi cáºn Thiên Can máng Quý ngán chàm xem tuông nhà đặt tên cho con trai thông minh dÒng Trùng Результаты có kiến Hợp Nhà Xem hạn đồi Tư vi Tử Ông Thổ Tinh Mệnh Tuổi Mùi Đinh mão ơ ト雪サ NhẠmáy Mối nụ Äáºn cÃnh Tâm XEM GIỜ Ð yếu đăng má ¹ Ð Ð½Ð ÐµÐºÑ rằm Bởi